Mijn winkelwagen
Een aanvraag sturen

Garantie

Garantieperiode

• 10 jaar anti-rotgarantie op alle onderdelen, behalve op producten met:
-  een vloeroppervlak tot 20 m² (5 jaar)
-  een wanddikte van minder dan 44 mm (5 jaar)

• 2 jaar garantie op ramen, deuren en alle accessoires, tenzij langer aangegeven door de fabrikant.

Garantievoorwaarden

Onze garantie is niet van toepassing indien:
• De basis die werd gebruikt voor de montage niet geschikt was – alle gebouwen moeten worden gemonteerd op een stevige en vlakke basis die voldoet aan de exacte afmetingen die uniek zijn voor elke hut.
• De klant of een externe montageservice het product niet gebouwd heeft volgens de bij de aankoop verstrekte montagehandleiding.
• Sinds de levering het product gewijzigd of veranderd is.
• Er geen goedgekeurde behandeling aangebracht is op het hout direct nadat het bewerkt is (gezaagd, doorboord of geboord).
•  Het product na de montage (zowel binnen als buiten) niet voorzien is van een beschermende coating en daarna niet eenmaal per jaar (binnen en buiten) voorzien is van een beschermende coating op oliebasis of verf, met een dekking van 80-120 micron.
• Na de montage het gebouw nauw in contact geweest is met planten, bomen of buitenmuren. In dat geval kan vocht in het hout dringen en het beschadigen.
• Het product oorspronkelijk niet door de eiser gekocht is.
• De dakbedekking of het dakvilt beschadigd of verkeerd aangebracht is, waardoor vocht kan binnendringen en zich kan ophopen.
• Het product niet binnen 2 maanden na de leveringsdatum gemonteerd werd.
• Het product niet op een droge plaats werd opgeslagen tot aan de montage.
• De scharnieren niet zijn aangepast wanneer de deuren of ramen door natuurlijke kenmerken van het hout uitzetten/krimpen.
• Het product slecht geventileerd is – de vochtigheidsgraad binnenshuis mag niet hoger zijn dan 50%.
• Er sprake is van overmacht (bijvoorbeeld een overstroming, een storm of een brand).

Houd er rekening mee dat hout een natuurlijk product is en onderhevig kan zijn aan veranderingen, waaronder beweging, kromtrekken, scheuren en splijten, vooral onder zware weersomstandigheden. Dit tast de stevigheid van het product echter niet aan, waardoor dit natuurlijke verschijnsel niet onder de garantie valt. 

Als u vragen hebt over de garantie die wij bieden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op +31208905588 (ma-vr: 08.00 – 17.00 uur) of via e-mail op [email protected] .