Mijn winkelwagen
Een aanvraag sturen

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden voor de webwinkel Pineca.nl

Algemene voorwaarden voor koopovereenkomsten gesloten via de website www.pineca.nl, tussen Pineca B.V. Adres: Kraijenhoffstraat 137 A, 1018RG Amsterdam; vertegenwoordigd door algemeen directeur de heer Arunas Geciauskas, btw-identificatienummer NL864771538B01, KvK-nummer 88768627 – en de klant, gespecificeerd in § 2 van het contract – hierna aangeduid als "Klant". De website www.pineca.nl wordt beheerd en gerund door Pineca B.V.

§1 Toepassingsgebied, definities

(1) De zakelijke relatie tussen Pineca B.V. en de klant (hierna aangeduid als "Klant") valt exclusief onder de volgende Algemene Voorwaarden in de versie die geldig is op het moment van de bestelling. Afwijkende voorwaarden van de klant worden niet erkend, tenzij Pineca B.V. uitdrukkelijk instemt met de geldigheid ervan.

De volgende voorwaarden en de tekst van de overeenkomst zijn in het Nederlands opgesteld en kunnen door de koper worden gedownload of afgedrukt. Desgewenst kunnen de voorwaarden in digitale of schriftelijke vorm worden opgevraagd via het e-mailadres [email protected].

(2) De klant is een consument voor zover het doel van de bestelde leveringen en diensten niet hoofdzakelijk kan worden toegeschreven aan zijn of haar commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Een ondernemer is daarentegen elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van de overeenkomst handelt in de uitoefening van zijn of haar commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

§ 2 Afsluiting van het contract

(1) Om een contract te kunnen afsluiten, dient de klant over een gebruikersaccount bij Pineca B.V. te beschikken en ingelogd te zijn. De klant heeft de mogelijkheid om ook zonder registratie contracten af te sluiten via het gebruik van een "gastaccount". (Bij bestelling per e-mail of telefoon wordt automatisch een account voor de klant aangemaakt en worden de inloggegevens per e-mail verzonden). De klant kan producten selecteren uit het assortiment van de aanbieder, met name tuinhuizen, blokhutten en houten garages, evenals bijbehorende accessoires. Deze producten kunnen worden opgeslagen in een zogenaamde winkelwagen door te klikken op de knop "In winkelwagen".

Door te klikken op de knop "Bestelling plaatsen" plaatst de klant een bindende bestelling voor de aankoop van de goederen in de winkelwagen. Voordat de bestelling wordt doorgegeven, kan de klant de gegevens nog op elk moment wijzigen en bekijken (bijv. door op de terugknop te klikken of het bestelproces te annuleren en de eerder ingevoerde gegevens te wijzigen). De bestelling kan echter alleen worden ingediend en verzonden als de klant heeft ingestemd met deze contractvoorwaarden door te klikken op de knop "Algemene voorwaarden aanvaarden" en ze daardoor heeft opgenomen in zijn/haar/hun bestelling.

(2) Pineca B.V. stuurt de klant vervolgens per e-mail een automatische ontvangstbevestiging, waarin de bestelling van de klant nogmaals wordt vermeld. De klant kan deze bevestiging uitprinten via de functie "afdrukken". De automatische ontvangstbevestiging geeft enkel aan dat de bestelling van de klant door Pineca B.V. is ontvangen en staat niet gelijk met de aanvaarding van de aanvraag. De contractuele overeenkomst komt pas tot stand nadat Pineca B.V. de akkoordverklaring heeft afgegeven, die in een aparte e-mail (orderbevestiging) wordt verzonden. In deze e-mail of in een afzonderlijke e-mail, die ten laatste wordt verzonden bij de levering van de goederen, wordt de tekst van het contract (bestaande uit de bestelling, de AV en de orderbevestiging) naar de klant gestuurd op een duurzame drager (e-mail of papieren afdruk) als contractbevestiging. De tekst van het contract wordt opgeslagen met inachtneming van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

(3) Het contract wordt in het Nederlands afgesloten.

§ 3 Producten / Productbeschrijvingen

De aanbiedingen van Pineca B.V. zijn vrijblijvend. Bij elk product ontvangt de klant een aparte productomschrijving voor het betreffende artikel. De weergave op de webshop is slechts een voorbeeld, er kunnen dus kleine verschillen zijn in de structuur en kleur van de vervaardigde producten. Alle tuinhuizen worden onbehandeld geleverd, tenzij bij het individuele artikel een kleurbehandeling is aangegeven. Hout is een natuurlijk materiaal en kan daardoor scheurtjes of deuken vertonen. Ook kan het licht van vorm veranderen door de opname van vocht. Hiervoor kunnen geen klachten worden ingediend.

Onze producten zijn afkomstig van verschillende fabrieken. Daarom behouden wij ons het recht voor dat producten enigszins kunnen afwijken van de productbeschrijving en de getoonde afbeeldingen. Ook behouden wij ons het recht voor specificaties van modellen te wijzigen of deze uit het assortiment te verwijderen.

§ 4 Levering, beschikbaarheid van de goederen

(1) De levering vindt plaats aan de stoeprand, d.w.z. aan de dichtstbijzijnde openbare stoeprand bij het afleveradres, tenzij anders overeengekomen. De weg moet toegankelijk zijn voor een vrachtwagen van 40 ton (L: 18,50 m, B: 2,70 m, D: 4,00 m) en breed genoeg om aan de kant van de weg te lossen. Het lossen gebeurt met een meeneemheftruck. Voor het lossen is een stevige ondergrond nodig. Voor het lossen met een vorkheftruck die geschikt is voor alle terreinen, kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

(2) Voor leveringen in het buitenland of voor grote bestellingen, indien de levering rechtstreeks bij de klant gebeurt, beschikken de vrachtwagens niet over een meeneemheftruck voor het lossen. Indien de levering zonder heftruck gebeurt, wordt de klant hiervan vooraf op de hoogte gebracht door onze verkoopafdeling.

(3) De door Pineca B.V. opgegeven levertijden voor standaardproducten worden berekend vanaf het tijdstip van de orderbevestiging, waarbij voorafgaande (aan)betaling van de aankoopprijs vereist is, zie § 7. De opgegeven levertijden voor producten op maat worden berekend vanaf het moment dat de ontwerpen zijn opgemaakt.

Indien de betreffende goederen in onze online winkel zijn gemarkeerd als "snel leverbaar", bedraagt de levertijd 1-2 weken.

Indien in onze online winkel voor de betreffende goederen geen levertijd of geen afwijkende levertijd is aangegeven, dan bedraagt deze 6-10 weken. Voor op maat gemaakte producten bedraagt de levertijd ongeveer 8-12 weken. Deze levertijden gelden slechts als schatting. Bij overschrijding van de levertijd heeft de klant geen recht op een schadevergoeding, opzegging van de overeenkomst of enige andere vorm van compensatie.

(4) Indien een product dat gemarkeerd is als "Snelle levering…" niet binnen 1-2 weken uit voorraad leverbaar is, stelt Pineca B.V. de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte bij de orderbevestiging. Indien het product permanent niet beschikbaar is, zal Pineca B.V. zich onthouden van een aanvaarding van de bestelling. In dat geval komt er geen overeenkomst tot stand.

(5) Indien het product dat door de klant bij de bestelling is opgegeven, slechts tijdelijk niet beschikbaar is, zal Pineca B.V. de klant hiervan ook onmiddellijk op de hoogte stellen in de orderbevestiging. Bij een vertraging van de levering met meer dan twee weken heeft de klant het recht zich uit het contract terug te trekken. Het wettelijke herroepingsrecht van de klant (zie "Annuleringsbeleid") wordt hierdoor niet beïnvloed. In dergelijk geval heeft Pineca B.V. eveneens het recht zich terug te trekken uit het contract. Eventuele betalingen die de klant reeds heeft gedaan, worden onmiddellijk terugbetaald.

(6) Indien wijzigingen in de oorspronkelijke bestelling worden aangebracht, kan dit leiden tot vertraging in de levering. De in 4.1 beschreven levertijd gaat opnieuw in, tenzij anders overeengekomen.

(7) Houd er rekening mee dat plaatselijke feestdagen invloed kunnen hebben op de levertijd. Vooral in de periode van 20-31 december is een vertraging mogelijk door een grotere vraag naar transport. Wij hebben hier geen controle over.

§ 5 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van Pineca B.V. totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

§ 6 Prijzen en verzendkosten

(1) Alle op de website van Pineca B.V. vermelde prijzen zijn inclusief de op dat moment geldende wettelijke belasting op de toegevoegde waarde. Pineca B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor haar prijzen voor toekomstige bestellingen aan te passen.

(2) Bevestigde bestellingen worden automatisch in de productiereeks geplaatst. Gedurende de eerste 3 weken na het plaatsen van de bestelling kan de klant het begin van de productie uitstellen indien hij of zij het product liever op een latere datum ontvangt. De bevestigde prijs is echter alleen geldig voor de eerste 3 weken. Dit betekent dat de voorwaarden na deze periode kunnen veranderen, wat kan leiden tot een verschil tussen de oude en de huidige prijs van de bestelling. Als de klant besluit de start van de productie uit te stellen, moet hij of zij ook een mogelijk prijsverschil betalen.
Indien de klant niet binnen de eerste 3 weken contact opneemt, start de productie en wordt het product binnen de normale termijn geleverd. De klant kan het product dan ofwel zelf stockeren, ofwel gebruik maken van onze opslagdienst. De opslagdienst voor de 1e maand na levering is gratis, daarna bedraagt de prijs per maand 3% van de prijs van de bestelling.
De facturering voor onze opslagdienst vindt maandelijks plaats. Het bedrag voor de opslagdienst moet binnen 14 dagen worden betaald. Indien de koper het bedrag niet betaalt, heeft de verkoper het recht zich terug te trekken uit de koopovereenkomst. In het geval van een bestelling waarbij een op maat gemaakt artikel is gekocht, kan de verkoper tot 30% van de aanbetaling behouden. De maximale duur van onze opslagdienst is 6 maanden. Indien de klant de goederen niet binnen 6 maanden in ontvangst neemt, ondanks dat er opslagkosten zijn betaald, heeft Pineca B.V. (verkoper) het recht zich terug te trekken uit de koopovereenkomst (indien het een bestelling betreft waarbij een op maat gemaakt product is besteld, heeft de verkoper het recht tot 30% van de aanbetaling te behouden).

(3) De bijbehorende verzendkosten voor de klant worden vermeld op het bestelformulier. Tenzij anders overeengekomen, levert Pineca B.V. gratis aan klanten op het vasteland van Nederland.

(4) De goederen worden geleverd door een vrachtbedrijf of, in het geval van pakketgoederen, per post. Pineca B.V. is aansprakelijk voor het verzendingsrisico indien de klant een consument is.

(5) Bij herroeping zijn de directe kosten van de retourzending voor rekening van de klant.

§ 7 Betalingsvoorwaarden

(1) De klant kan online, telefonisch of via bankoverschrijving betalen met een kredietkaart/debetkaart.

(2) De klant kan de betalingswijze die in zijn of haar gebruikersaccount is opgeslagen op ieder moment wijzigen.

(3) De overeengekomen aankoopprijs is onmiddellijk verschuldigd bij het afsluiten van het contract.

(4) De verplichting van de klant om rente op achterstallige betalingen te betalen, sluit niet uit dat de leverancier bijkomende vorderingen tot schadevergoeding kan doen gelden.

§ 8 Toezicht en klachten

De klant dient de goederen onmiddellijk na levering te controleren. Eventuele gebreken of ontbrekende onderdelen dienen binnen 10 dagen na levering aan Pineca B.V. te worden gemeld. In dat geval zal Pineca B.V. in overleg met de klant de onderdelen herstellen, opnieuw leveren of tot terugbetaling overgaan. Eventuele klachten schorten de betalingsverplichting niet op en geven de klant geen recht op vergoeding van gevolgschade.

§ 9 Waarborg voor materiaalfouten, garantie

(1) Pineca B.V. is aansprakelijk voor materiële gebreken in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

(2) Eventuele verkoop- of fabrikantengaranties van de producenten van bepaalde artikelen vormen een aanvulling op de vorderingen wegens materiële gebreken of titelgebreken zoals omschreven in sectie 1. De omvang van deze garanties wordt nader omschreven in de garantievoorwaarden, zie § 10.

(3) Indien de klant niet uitdrukkelijk aangeeft in welke richting de ramen en buitendeuren moeten openen, behoudt Pineca B.V. zich het recht voor zelf te beslissen.

(4) Houd rekening met het volgende: ondanks het feit dat we voorgefabriceerde producten produceren, kan het zijn dat sommige onderdelen ter plaatse moeten worden aangepast/gezaagd (gevelbekleding, isolatieplaten). 

Indien het geleverde artikel gebreken vertoont, verlenen wij in eerste instantie garantie door het gebrek te verhelpen (rectificatie) of door een artikel zonder gebreken te leveren (vervangende levering).

De bovenstaande beperkingen en inkorting van termijnen gelden niet voor vorderingen op basis van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende vertegenwoordigers is veroorzaakt.

Hout is een natuurlijk product; er moet dus altijd rekening worden gehouden met de natuurlijke eigenschappen, variaties en kenmerken ervan. De koper moet in het bijzonder rekening houden met de biologische, fysische en chemische eigenschappen bij de aankoop en het gebruik ervan.

De variatie in natuurlijke kleur, structuur en andere verschillen in een houtsoort behoren tot de eigenschappen van het natuurlijke houtproduct en vormen geen reden tot klacht of aansprakelijkheid. Afhankelijk van de temperatuur kunnen afmetingen tot 5% variëren.

§ 10 Garantie

Naast de wettelijke garantie bieden wij ook fabrieksgaranties. Pineca B.V. verzekert haar klanten dat haar producten vrij zijn van materiaal-, fabricage- en constructiefouten. Natuurlijke vervormingen e.d. vallen hier niet onder. Bepalend hierbij zijn ook de wetenschap en de technologie op het moment van de fabricage. Vorderingen tot vergoeding van gevolgschade of van productaansprakelijkheid zijn alleen geldig in overeenstemming met de verplichte wettelijke bepalingen.
Voor particuliere klanten geldt deze garantie voor een periode van 5 jaar vanaf de aankoopdatum voor tuinhuizen tot 40 m², een periode van 10 jaar voor tuinhuizen groter dan 40 m²; voor onze deuren en ramen is dit 2 jaar en voor onze elektronische accessoires 1 jaar. De garantieperiode wordt niet verlengd door het verlenen van diensten onder deze garantie, meer bepaald niet in het geval van reparatie of vervanging. In deze gevallen begint de garantieperiode niet opnieuw.
De klant kan de uit deze garantie voortvloeiende rechten doen gelden door Pineca B.V. binnen de garantietermijn schriftelijk in kennis te stellen van het gebrek. Bovendien is het een vereiste dat de klant het gebrek meldt binnen zes maanden nadat hij of zij het heeft ontdekt of had moeten ontdekken. Op de garantie kan alleen aanspraak worden gemaakt na betaling van de goederen. Deze garantie begint bij ontvangst van de betreffende goederen door de klant. De garantieservice is beperkt tot de vervanging van het defecte onderdeel of artikel. Het dekt alleen de vervanging of reparatie van defecte onderdelen of materialen die door de koper worden teruggestuurd ("bring-in service").

Voorwaarde voor de effectiviteit van deze garantie is een professionele installatie en professioneel onderhoud in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing en de algemeen aanvaarde technieken (bijv. uitgevoerd door een ambachtelijke werkplaats of een erkend vakbedrijf), evenals de naleving van de gebruiksaanwijzing en het gebruik van de producten in overeenstemming met de technische en onderhoudsvoorschriften van Pineca B.V. De op pallet(s) geleverde goederen moeten op een droge plaats of onder een dak worden opgeslagen en de montage moet uiterlijk 6 maanden na levering zijn voltooid. Aangezien hout een natuurlijk materiaal is, is het mogelijk dat er scheuren of krassen ontstaan. In dat geval wordt geen garantie verleend, tenzij de constructie wordt aangetast.

Uitgesloten van de garantie zijn:
•  De vervanging van verbruiksartikelen.
•  Verkeerd of oneigenlijk gebruik van de goederen.
•  Gebreken die verband houden met accessoires (bijv. stroomvoorziening).
•  Gebreken en de gevolgen daarvan die terug te voeren zijn op verkeerd gebruik van de goederen of voor andere doeleinden dan waarvoor ze bestemd zijn.
•  Schade veroorzaakt door invloeden van buitenaf, met name schade veroorzaakt door stormweer, botsingen, brand, bliksem, vorst, overstromingen, natuurrampen, enz. indien de geldende voorwaarden voor opslag, montage, gebruik en normaal onderhoud niet in acht worden genomen.
•  Defecten als gevolg van een gebrekkige fundering.

Wij leveren onbehandeld hout. Het hout moet uiterlijk 2 weken na de montage worden behandeld (d.w.z. geschilderd).

Houd er rekening mee dat de houtverf een dekkende laag moet aanbrengen. De dekkende natte verflaag moet minimaal 170-180 µm zijn.

Helaas kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie voor schimmelvorming als er bij het gebruik van het gebouw geen permanente relatieve vochtigheid van 50% of minder wordt gegarandeerd.

Een gebrek aan luchtcirculatie in een houten huis kan schimmelvorming veroorzaken. Zorg daarom voor een goede ventilatie. Vooral geïsoleerde huizen moeten goed geventileerd worden, vanwege de grotere dichtheid van de muren. U moet binnen altijd een lage luchtvochtigheid handhaven. Hiervoor raden wij u aan om warmtewisselaars voor verse lucht te installeren. Het is ook belangrijk dat u de planken in het begin niet verft wanneer ze vochtig of nat zijn, want dat zorgt ervoor dat er vocht in het hout blijft zitten!
Wij bieden een selectie van bitumen dakshingles, trapeziumplaten en bitumen panelen als dakbedekking. Onze daken zijn voor sommige modellen ontworpen voor een maximale sneeuwbelasting tot 65 kg/m², op voorwaarde dat de dakbedekking niet meer dan 20 kg/m² bedraagt. Als u ervoor kiest uw eigen dakbedekking te gebruiken, moeten hiervoor lichte materialen worden gebruikt, zoals plaatstaal, trapeziumplaten en dergelijke.

Als u in een berggebied woont of kleidakpannen wilt leggen, raden wij u ten zeerste aan de vereiste dakbelasting te controleren aan de hand van statische berekeningen. Anders kunnen wij de stabiliteit van het dak niet garanderen.

Klasse van brandwerendheid: Onze producten gemaakt van hout met een wanddikte van minstens 44 mm voldoen aan brandklasse F30 na aanpassing van de dakconstructie. Hiervoor moeten de dakplaten ten minste 34 mm dik zijn en de spanten een breedte en hoogte hebben van minstens 75 mm x 190 mm.

§ 11 Aansprakelijkheid

(1) Schadeclaims van de klant zijn uitgesloten. Uitzonderingen zijn vorderingen tot schadevergoeding van de klant die voortvloeien uit letsel aan het leven, het lichaam of de gezondheid of uit de schending van essentiële contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen), evenals aansprakelijkheid voor andere schade op basis van een opzettelijke of ernstig nalatige tekortkoming van Pineca B.V., haar wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende vertegenwoordigers.

Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming noodzakelijk is om het doel van het contract te bereiken.

(2) Bij schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is Pineca B.V. alleen aansprakelijk voor de voor het contract typische, voorzienbare schade indien deze is veroorzaakt door eenvoudige nalatigheid. Dit geldt niet in het geval van schadeclaims van de klant als gevolg van letsel aan het leven, het lichaam of de gezondheid.

(3) De beperkingen vermeld onder paragraaf 1 en 2 gelden ook ten gunste van de wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende vertegenwoordigers van de aanbieder indien vorderingen rechtstreeks tegen hen worden ingeroepen.

(4) Alle aansprakelijkheidsclaims tegen Pineca B.V. die niet binnen 1 jaar na hun totstandkoming bij Pineca B.V. zijn ingediend, komen te vervallen.

(5) De bepalingen van de Wet Productaansprakelijkheid blijven onverlet.

§ 12 Annuleringsbeleid

Een overeenkomst tussen Pineca B.V. en de klant via www.pineca.nl voor de levering van goederen is een overeenkomst voor verkoop op afstand zoals gedefinieerd in het Burgerlijk Wetboek. Verdere informatie over het herroepingsrecht als consument is te vinden in de aparte annuleringsvoorwaarden. Een annuleringsbeleid in schriftelijke vorm wordt per e-mail aan de koper toegezonden. De koper kan het annuleringsformulier gebruiken om het herroepingsrecht uit te oefenen.

Pineca B.V. heeft het recht om zich om feitelijk gerechtvaardigde redenen uitzonderlijk uit de overeenkomst terug te trekken, ook wat betreft een openstaand deel van de levering of dienst:
•  Indien overmacht of andere onvoorziene omstandigheden de nakoming van de overeenkomst onmogelijk maken;
•  Indien de prijzen aanzienlijk afwijken als gevolg van een sterke wijziging van de houtprijs op de wereldmarkt. De grondstofprijs voor hout wordt als aanzienlijk afwijkend beschouwd als deze tussen de datum van de bestelling en het begin van de productie met meer dan 15% stijgt;
•  Indien de contractpartijen het niet eens kunnen worden over de aanpassing van het contract, kan het contract eenzijdig door elke partij worden opgezegd;
•  Als er gegronde twijfel bestaat over het vermogen van de klant om te betalen;
•  Indien de klant in geval van een klacht diensten eist die verder gaan dan de wettelijke verplichting van Pineca B.V. om gebreken te verhelpen;
•  Indien de klant in geval van een klacht zelfstandig reparaties uitvoert en daarvoor vergoeding van kosten eist, die hoger zijn dan de kosten die Pineca B.V. zou hebben gemaakt in geval van herstel van gebreken;
•  Indien de klant de Algemene Voorwaarden schendt;
•  Bij gerechtvaardigde herroeping heeft de klant geen recht op schadevergoeding.

§ 13 Retourzendingen

Producten die u wilt retourneren, moeten in goede staat verkeren en in de originele verpakking worden teruggestuurd. Zorg ervoor dat alle artikelen goed verpakt zijn om beschadiging of verlies van onderdelen tijdens het transport te voorkomen.

De verpakking van het product is waterdicht. Zodra het product echter is uitgepakt, moeten alle onderdelen worden beschermd tegen regen en water. Als dit voorschrift niet wordt nageleefd, kan het product niet worden geretourneerd (indien de bestelling wordt geannuleerd).

Pineca B.V. aanvaardt geen retourzendingen indien de producten zijn gewijzigd door het gebruik van chemicaliën, verf of modificaties die niet onder de garantievoorwaarden vallen. Indien de teruggestuurde goederen op enigerlei wijze door de klanten zijn beschadigd, kan het bedrag van de terugbetaling worden verminderd.
Indien u de koopovereenkomst wenst te annuleren en de goederen wenst te retourneren, bent u verantwoordelijk voor de retourzending. Indien de retourzending door Pineca B.V. wordt uitgevoerd, worden de kosten ter waarde van tweemaal de leveringskosten in rekening gebracht. Indien het geannuleerde artikel een op maat gemaakt product is, behoudt Pineca B.V. zich het recht voor 30% van de aankoopprijs in te houden.

De klant kan de bestelling binnen de eerste 8 weken kosteloos annuleren indien er nog geen factureerbare diensten zijn verricht.

Standaardproducten die niet gemarkeerd zijn als voorraadartikelen en een waarde van meer dan 10.000 EUR hebben, geven geen recht op kosteloze annulering indien er al factureerbare diensten werden verleend toen de bestelling werd uitgevoerd.

§ 14 Geschillenbeslechting

De Europese Commissie voorziet in een onlineplatform voor de buitengerechtelijke geschillenbeslechting (ODR-platform), dat toegankelijk is op www.ec.europa.eu/consumers/odr. U vindt ons e-mailadres terug in onze imprint.

§ 15 Contact

Klanten kunnen contact opnemen met onze klantenservice zoals hieronder vermeld:
•  via het contactformulier op de website: www.pineca.nl
•  per e-mail: [email protected]
•  per telefoon: +31208905588

Onze klantenservice is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 09:00 tot 18:00 uur.

§ 16 Auteursrechten

Pineca B.V. is de houder van het auteursrecht op alle afbeeldingen, video's en teksten die op de website worden gepubliceerd. Elk gebruik van de afbeeldingen, video's en teksten is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van Pineca B.V.

§ 17 Kennisgeving gegevensbescherming

Pineca B.V. verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonlijke gegevens van de klant, meer bepaald diens contactgegevens, inclusief het e-mailadres indien verstrekt, om de bestelling te verwerken. Om de kredietwaardigheid te controleren, kan Pineca B.V. informatie (bijv. een zogenaamde scorewaarde) van externe dienstverleners gebruiken ter ondersteuning van het besluitvormingsproces; ook de betalingswijze kan hiervan afhankelijk zijn. De gegevens omvatten ook informatie over het adres van de klant.

§ 18 Slotbepalingen

(1) Op overeenkomsten tussen Pineca B.V. en haar klanten is het recht van het Koninkrijk der Nederlanden van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken. De wettelijke bepalingen inzake de beperking van de rechtskeuze en de toepasselijkheid van dwingende bepalingen, met name van de lidstaat waar de klant als consument zijn gewone verblijfplaats heeft, blijven hierdoor onaangetast.

2) Indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder fonds is, is de plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen de klant en de dienstverlener de geregistreerde hoofdzetel van Pineca B.V.

(3) Het contract blijft in zijn overige delen bindend, ook als afzonderlijke onderdelen juridisch ongeldig zijn. De eventuele ongeldige clausules worden vervangen door wettelijke bepalingen. Voor zover dit voor een van de contractanten een onredelijk nadeel zou opleveren, wordt het contract in zijn geheel ongeldig..

(4) De klant is ervan op de hoogte dat het begin van de productie van het product één maand voor de leveringsdatum begint. Indien de kosten van het product met meer dan 15% stijgen binnen de periode tussen de bevestiging van de bestelling van de klant en de overeengekomen datum van uitvoering, heeft de verkoper het recht de prijs van het product in verhouding te verhogen. Na kennisgeving van de nieuwe productprijs heeft de klant het recht om:

(a) in te stemmen met de aankoop van het product tegen de nieuwe, hogere prijs; of 
(b) de bestelling te weigeren en de aanbetaling terug te ontvangen.

De klant begrijpt en erkent dat de annulering van de bestelling als gevolg van een verhoging van de prijs van het product het gevolg is van marktomstandigheden en de klant niet het recht geeft om in dit verband enige vordering tegen de verkoper in te stellen.
 

Algemene voorwaarden voor de installatieservice


1. Definities
1.1. Algemene Voorwaarden – deze Algemene Voorwaarden voor de Installatiediensten, samen met alle bijhorende bijlagen, en wijzigingen van en toevoegingen aan deze documenten die door de Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
1.2. Klant – de ontvanger (rechtspersoon of persoon) van deze Algemene Voorwaarden via e-mail.
1.3. Aannemer – Pineca B.V. Kraijenhoffstraat 137 A, 1018 RG Amsterdam, Nederland.
1.4. Werken – alle leveringen en installatiediensten die door de Aannemer worden geleverd volgens de online of per e-mail geplaatste Installatieopdracht.
1.5. Installatieopdracht – de uitgebreide lijst met details van de leveringen, apparatuur en/of installatiediensten, inclusief prijzen, beschouwd als Werken.
1.6. Prijs – het totale bedrag dat door de Klant moet worden betaald voor de Werken, exclusief btw en alle andere belastingen of heffingen die worden geheven in het land waar de Werken worden uitgevoerd.
1.7. Opleverdatum – de datum of de termijn waarbinnen de Werken praktisch moeten zijn voltooid overeenkomstig de Algemene Voorwaarden en moeten worden overgenomen door de Klant, indien van toepassing zoals verlengd overeenkomstig de Algemene Voorwaarden.
1.8. Aanvangsdatum - de geschatte datum van aanvang van de Werken.
1.9. Product – het product dat door de Klant in de online winkel van de Aannemer is besteld en waarvoor de Werken volgens de Algemene Voorwaarden zullen worden uitgevoerd.
1.10. Locatie – de plaats waar de Werken moeten worden uitgevoerd, inclusief aangrenzende gebieden die nodig zijn voor het lossen, de opslag en het interne transport van producten, materialen en apparatuur.
1.11. Team – het personeel van de Aannemer dat de Werken op de Locatie zal uitvoeren.

2. Toepasselijkheid

2.1. De Algemene Voorwaarden worden van kracht zodra de Klant een bevestiging stuurt via e-mail als reactie op de e-mail met deze Algemene Voorwaarden, waarin de Klant aangeeft de Algemene Voorwaarden onvoorwaardelijk te accepteren.

3. Omvang van de Werken en algemene verplichtingen van de Aannemer

3.1. De Werken hebben de omvang zoals vastgesteld in de Installatieopdracht. De Aannemer zal, in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden, de Werken uitvoeren binnen de termijn(en) gespecificeerd in Clausule 5, indien van toepassing zoals verlengd in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden, en zal overige verplichtingen uitvoeren zoals gespecificeerd in de Algemene Voorwaarden. Voorwaarden.
3.2. Eventuele aanvullende diensten die door de Klant worden aangevraagd, moeten formeel worden aangevraagd via een aparte online bestelling of via e-mail.

4. Betalingsvoorwaarden

4.1. De wijze van betaling van de Prijs, de te betalen bedragen en het tijdstip van betaling van elk bedrag zijn als volgt:
4.1.1. Om de Werken tijdig veilig te stellen, moet een aanbetaling van 20% van de Prijs worden betaald.
4.1.2. Het resterende saldo voor de Werken moet gelijktijdig met de betaling van het saldo voor de levering van het Product worden voldaan.
4.1.3. In het geval dat de Prijs gelijk is aan of hoger is dan EUR 20.000, dient 20% van het resterende saldo gelijktijdig met de betaling van het saldo voor de levering van het Product te worden voldaan. 30% van het resterende saldo moet worden voldaan uiterlijk 5 (vijf) dagen vóór de geschatte Opleverdatum, en de laatste 30% van het resterende saldo moet worden voldaan 2 (twee) dagen vóór de geschatte Opleverdatum.
4.2. De aanbetaling en/of het resterende saldo kan worden voldaan via bankoverschrijving of betaling per creditcard.
4.3. In het geval dat de aanbetaling niet of niet volledig wordt voldaan, zal de Aannemer geen contact opnemen noch beginnen met de Werken.
4.4. In het geval dat het saldo onbetaald blijft binnen de in de subclausules 4.1.2-4.1.4 gestelde termijnen, heeft het Team het recht om alle Werken op te schorten en de Locatie te ontruimen totdat het saldo volledig is voldaan.

5. Aanvangsdatum, Opleverdatum, verlenging van tijd

5.1. De Aanvangsdatum wordt bepaald door de Verkoopmanager van de Aannemer, aan de hand van de volgende richtlijnen:
5.1.1. De Aanvangsdatum wordt verwacht binnen 10 (tien) kalenderdagen na de levering van het Product, tenzij afzonderlijk anders aangegeven door de Aannemer. Vanwege mogelijke werklast heeft de Aannemer het recht om de Aanvangsdatum eenzijdig te verlengen tot 25 (vijfentwintig) kalenderdagen na de levering van het Product. Bovenstaande data voor de Aanvangsdatum zijn niet van toepassing van 1 tot en met 31 augustus en van 15 december tot en met 15 januari (vakantieperiode).
5.1.2. Indien de Klant de verplichting heeft om de fundering te leggen (te installeren) op de Locatie van het Product, dan zal de Aanvangsdatum naar verwachting plaatsvinden binnen 14 (veertien) kalenderdagen nadat de Klant de Aannemer foto's heeft gestuurd van de Locatie, de fundering en de locatie van het Product. Vanwege mogelijke werklast heeft de Aannemer het recht om de Aanvangsdatum eenzijdig te verlengen tot 25 (vijfentwintig) kalenderdagen.
5.2. De Klant wordt 2 dagen van tevoren per e-mail door de Verkoopmanager van de Aannemer op de hoogte gesteld van de exacte Aanvangsdatum.
5.3. Indien de Klant weigert om het Team toe te laten op de Locatie of indien de Locatie niet gereed is voor de uitvoering van de Werken (Clausule 5.1.2., 6.1) op de Aanvangsdatum, dan zal de volgende aangeboden Aanvangsdatum niet eerder zijn dan 15 (vijftien) werkdagen na de eerste.
5.4. De Opleverdatum zal door de Aannemer afzonderlijk worden aangegeven op verzoek van de Klant. De Opleverdatum is echter bij benadering en de uiteindelijke Opleverdatum zal afzonderlijk schriftelijk of mondeling door de Aannemer worden medegedeeld. In ieder geval voert het Team de Werken op de meest efficiënte wijze uit. De Aannemer heeft recht op een redelijke verlenging van de termijn voor voltooiing van de Werken indien deze worden vertraagd door:
5.4.1. onvoorziene bouwgerelateerde omstandigheden;
5.4.2. nalatigheid van de Klant in de correcte en tijdige nakoming van zijn verplichtingen onder de Algemene Voorwaarden, ongeacht de reden voor deze nalatigheid;
5.4.3. handelingen of nalatigheden van enige andere persoon van de Klant;
5.4.4. alle fysieke omstandigheden of belemmeringen die de Aannemer tegenkomt op de Locatie;
5.4.5. iedere wijziging van de Werken in opdracht van de Klant;
5.4.6. gebruik van het opschortingsrecht door de Aannemer;
5.4.7. alle omstandigheden die Overmacht vormen;
5.4.8 weersomstandigheden.
5.5. Om aanspraak te kunnen maken op zijn recht op verlenging van de tijd, dient de Aannemer de Klant hiervan op de hoogte te stellen. De kennisgeving dient de reden voor de verlenging en, indien mogelijk, de duur van de verlenging te vermelden.

6. Werken op Locatie

6.1. De Klant zal, na voorafgaande kennisgeving door de Aannemer, toegang verlenen tot de Locatie zoals en wanneer vereist door de Aannemer om de Werken te kunnen uitvoeren.
6.2. De Klant moet ervoor zorgen dat er geen obstakels zijn voor het Team om de Werken op Locatie uit te voeren. De Klant is verplicht om ervoor te zorgen dat:
6.2.1. de Klant alle essentiële elementen van het Product heeft ontvangen, met inbegrip van alle verpakkingen voor de hoofd- en secundaire structuren en accessoires;
6.2.2. het Product geen zichtbare gebreken of andere onregelmatigheden vertoont;
6.2.3. de Klant zich verplicht om de Aannemer ten minste 48 uur voor de Aanvangsdatum schriftelijk (via e-mail) te informeren over de grondsoort op de Locatie;
6.2.4. de afstand tussen de fysieke Locatie van de Werken en het paneel van de locatie van het Product niet groter is dan 20 meter en op hetzelfde hoogteniveau blijft;
6.2.5. de pallets van het Product niet bovenop de fundering worden geplaatst en niet op elkaar worden gestapeld;
6.2.6. de doorgang van het paneel van het Product naar de Locatie van de Werken vrij is van fysieke belemmeringen, waarbij voldoende ruimte wordt geboden voor operationele activiteiten (minimaal 1 meter gemeten vanaf het verste punt van de structuur);
6.2.7. in geval het Product op een betonnen basis moet worden geïnstalleerd, moet de betonnen basis vooraf door de Klant worden gelegd, tenzij de Partijen zijn overeengekomen dat de betonnen basis door de Aannemer zal worden gelegd. De betonnen basis moet voldoen aan de technische vereisten van het Product (afmetingen en dergelijke) en voldoen aan de voorschriften zoals bepaald in de nationale bouwwetgeving;
6.2.8. indien het Product moet worden geïnstalleerd op verstelbare PVC-vloerdragers* (waarbij gebruik wordt gemaakt van de Houtframe Basis) moet de Klant de door de Aannemer aangegeven hoeveelheid betonplaten leveren (met afmetingen van niet minder dan 400 mm x 400 mm). *In 98% van de gevallen blijkt uit onze ervaring dat het installeren van het Product op verstelbare PVC-vloerdragers een geschikte oplossing is voor structurele stabiliteit. Desalniettemin is het raadzaam dat de Klant een bodemanalyse uitvoert om na te gaan of de verstelbare PVC-vloerdragers voldoende geschikt zijn voor de onderliggende bodemomstandigheden. De Aannemer aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor risico's die hiermee verband houden;
6.2.9. de elektrische stroomvoorziening op de Locatie aanwezig zal zijn;
6.2.10. de toegang tot de sanitaire voorzieningen verzekerd is;
6.2.11. onbeschadigd en watervrij worden bewaard;
6.2.12. alle vergunningen om Werken op de Locatie uit te voeren (indien noodzakelijk) door de Klant worden verstrekt, inclusief, maar niet beperkt tot een bouwvergunning voor het te bouwen Product op de Locatie;
6.2.13. de steigerconstructie wordt verzorgd door de Klant in geval van installatie van een Product hoger dan 4 meter;
6.2.14. alle andere omstandigheden, inclusief veiligheidsgerelateerde, die van invloed kunnen zijn op het ingewikkelder maken van het proces van de Werken en meer tijd in beslag kunnen nemen.
6.3. Indien de in Clausule 6.2 beschreven belemmeringen worden ondervonden, moet de Klant de Aannemer hiervan vooraf in kennis stellen en de eventuele extra kosten voor het verhelpen van deze belemmeringen aan de Aannemer vergoeden. Dergelijke kosten worden bepaald op basis van de daadwerkelijke extra tijd die nodig is om de belemmeringen te verhelpen. In dergelijke gevallen worden de kosten berekend tegen een tarief van EUR 1.400,00 per werkdag.
6.4. Indien het Team de Werken niet kan starten of voortzetten vanwege niet bekendgemaakte obstakels waarvoor de Klant verantwoordelijk is, en de Klant de door de Verkoopmanager of het Team voorgestelde oplossing afwijst, dient de Klant een minimale schadevergoeding van EUR 1.400,00 te betalen. Deze vergoeding is voor de extra kosten die de Aannemer maakt om het Team terug te laten keren naar de Locatie en de Werken te hervatten.
6.5. Indien de heersende bouwomstandigheden, zoals ongunstige weersomstandigheden, de uitvoering van de behandeling en/of schilderwerkzaamheden verhinderen, waardoor een terugkeer van het Team noodzakelijk is om de werkzaamheden volledig af te ronden, heeft de Aannemer het recht om deze verdere behandeling en/of schilderwerkzaamheden eenzijdig te annuleren en de betaling van dergelijke werkzaamheden terug te betalen.
6.6. Wanneer het Team niet op de Locatie is (buiten de werkuren of werkdagen), is de Klant verantwoordelijk voor de beveiliging van alle onderdelen, apparatuur en Werken die op de Locatie worden achtergelaten, evenals voor eventuele onopzettelijke schade of verlies daarvan. Deze verantwoordelijkheid van de Klant blijft bestaan totdat de Werken als opgeleverd worden beschouwd in overeenstemming met Clausule 7.
6.7. In geval van een situatie zoals vermeld in Clausule(s) 6.2.1 en/of 6.2.2, dient de Klant de Aannemer hiervan onmiddellijk, doch uiterlijk 48 uur voor de Aanvangsdatum, op de hoogte te stellen. Indien de Klant deze verplichting niet nakomt, is de Klant aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende extra kosten van de Aannemer.
6.8. Indien in de Installatieopdracht is overeengekomen om houten funderingen op metalen palen te installeren, is de Prijs geldig zolang de grond op de Locatie zacht is. Als de grond op de Locatie hard is (rotsen, grind of iets dergelijks), moeten de Partijen vooraf een verhoging van de Prijs van de Werken overeenkomen. In dat geval wordt de nieuwe prijs per geval onderhandeld.
6.9. Indien de Klant de Aannemer verzoekt door te gaan met werkzaamheden die niet voldoen aan de aanbevelingen van de Aannemer, stopt de Aannemer de Werken totdat de Klant bevestigt dat hij het risico en de gevolgen van het vervallen van de garantie accepteert. Deze bevestiging moet per e-mail naar de Aannemer worden gestuurd.
6.10. Indien de Klant de bevestiging met betrekking tot Clausule 6.9 niet binnen 1 (één) uur na het informeren over de risico's aan de Aannemer verstrekt, zal het Team de Locatie verlaten. De Klant dient de Aannemer een bedrag van £ 1.400,00 te betalen als minimale schadevergoeding voor het terugkeren van het Team naar de Locatie en het hervatten van de Werken.

7. Voltooiing van de Werken, oplevering van de Werken

7.1. De Aannemer zal alle Werken voltooien binnen de door de Aannemer aangegeven Opleverdatum (Clausule 5.4).
7.2. Op de laatste dag van de Opleverdatum zullen de Partijen gezamenlijk de Werken inspecteren om vast te stellen dat ze voltooid zijn en klaar voor oplevering. De Klant dient er op eigen risico en verantwoordelijkheid voor te zorgen dat hij op de laatste dag van de Opleverdatum op de Locatie aanwezig is voor de inspectie. De Klant zal de Aannemer in kennis stellen van alle werkzaamheden of gebreken die naar zijn mening vóór de oplevering van de Werken moeten worden uitgevoerd of hersteld. De kennisgeving over eventuele werkzaamheden of gebreken zal via e-mail worden gedaan.
7.3. De Klant wordt geacht de Werken te hebben overgenomen op de dag na de uiterste Opleverdatum, mits er door de Klant geen aanmerkingen zijn gemaakt op de kwaliteit of gebreken van de Werken. De oplevering van de Werken wordt geacht te zijn bevestigd door de Klant indien uiterlijk op de uiterste Opleverdatum geen aanmerkingen van de Klant zijn ontvangen ten aanzien van de Werken of gebreken daarin.
7.4. Indien de Klant weigert de Werken te aanvaarden en ongegronde claims indient met betrekking tot gebreken in de Werken, behoudt de Aannemer zich het recht voor om de Werken eenzijdig aan de Klant over te dragen door deze actie via e-mail te documenteren. Deze eenzijdige overdracht van de Werken zal dezelfde juridische gevolgen hebben als de gebruikelijke overname zoals uiteengezet in Clausules 7.2, 7.3, totdat anders wordt bepaald via de geschillenbeslechtingsprocedure zoals uiteengezet in Clausule 17.1.
7.5. Indien de oplevering niet kan plaatsvinden vanwege een omstandigheid waarvoor de Aannemer niet verantwoordelijk is, worden de Werken geacht te zijn opgeleverd na 3 (drie) dagen na de opleverdatum (Clausule 7.2), mits er geen claim van de Klant is ontvangen.
7.6. De oplevering van de Werken heeft de volgende gevolgen:
7.6.1. De verantwoordelijkheid van de Partijen voor eventuele bijkomende kosten vervalt;
7.6.2. Niettegenstaande Clausule 6.6 gaat het risico van verlies of schade aan de Werken over op de Klant;
7.6.3. De Aannemer is niet langer verplicht om claims van de Klant met betrekking tot de uitgevoerde Werken te accepteren die niet bij de oplevering zijn geïdentificeerd (met uitzondering van gebreken aan de Werken die zich tijdens de garantieperiode hebben voorgedaan).
7.7. De Klant is verantwoordelijk voor het verwijderen van de restanten van de Werken en het opruimen van de Locatie, tenzij anders vermeld in de Installatieopdracht.

8. Verantwoordelijkheid

8.1. De Aannemer verplicht zich om de Werken op een professionele en coöperatieve manier uit te voeren.
8.2. De Klant begrijpt en erkent dat de Aannemer het recht heeft om geen financiële claims te accepteren die voortvloeien uit vertragingen bij de aankomst van het Team om te beginnen met de Werken en/of vertragingen van de Opleverdatum. Dit omvat winstderving, kosten, verliezen of andere schade geleden door de Klant.
8.3. Het Team van de Aannemer neemt geen verantwoordelijkheid voor letsel opgelopen door derden die zonder toestemming van de Aannemer de Locatie betreden. Het niet naleven van deze voorwaarde kan leiden tot de beslissing van de Aannemer om de Werken op te schorten.
8.4. De Aannemer is aansprakelijk voor schade aan andere eigendommen van de Klant, buiten de Werken, wanneer deze schade is veroorzaakt door de nalatigheid van de Aannemer.
8.5. De verantwoordelijkheid van de Klant wordt uiteengezet in de andere Clausules van het Contract.

9. Garantie

9.1. Voor de structurele stabiliteit van het Product (gebouwen) geïnstalleerd door de Aannemer geldt een garantie van 5 jaar. De garantie voor structurele stabiliteit houdt in dat het Product (gebouw) solide en stevig blijft.
9.2. De garantievoorwaarden en -bepalingen voor de Werken vallen onder de nationale Bouwwet.
9.3. De aansprakelijkheid van de Aannemer dekt alleen gebreken die zich voordoen binnen de in het Contract gespecificeerde garantieperiode, die begint op de datum van oplevering van de Werken.
9.4. Gebreken tijdens de garantieperiode moeten zonder onnodige vertraging aan de Aannemer worden gemeld nadat het gebrek is geconstateerd, en in geen geval later dan 14 dagen na het verstrijken van de onderhoudstermijn. De melding moet beschrijven hoe het gebrek zich manifesteert. De Klant moet alle door de Aannemer gevraagde foto's verstrekken ter ondersteuning van de claim.
9.5. De Klant moet de Aannemer onmiddellijk op de hoogte stellen van elk gebrek dat schade aan de Werken kan veroorzaken, inclusief maar niet beperkt tot de structurele stabiliteit van het bouwwerk (zie Clausule 9.2). Als de Klant dit nalaat, is de Aannemer niet aansprakelijk voor schade die vermeden had kunnen worden indien dit onmiddellijk was gemeld.
9.6. De Klant verliest zijn recht op herstel van een gebrek indien hij het gebrek niet meldt op de wijze en binnen de termijn die in Clausule 9.4 zijn vermeld.
9.7. Na ontvangst van de aanspraak op garantie zoals beschreven in Clausule 9.4, is de Aannemer verplicht om binnen 20 (twintig) werkdagen na ontvangst van alle gevraagde garantiedetails te beginnen met de reparatiewerkzaamheden, of binnen een andere door de Partijen overeengekomen termijn. 9.8. De garantieperiode wordt niet verlengd voor de gerepareerde delen van de Werken.
9.9. De Aannemer is niet aansprakelijk voor gebreken die zijn veroorzaakt door omstandigheden die zich na de oplevering hebben voorgedaan, zoals, maar niet beperkt tot:
9.9.1. gebruiksomstandigheden die niet in overeenstemming zijn met de Algemene Voorwaarden;
9.9.2. onjuiste bediening of gebrekkig onderhoud door de Klant of een derde partij;
9.9.3. ongeschikte opslag door de Klant of een derde partij;
9.9.4. onjuiste reparatie door de Klant of een derde partij;
9.9.5. wijzigingen uitgevoerd door de Klant of een derde partij zonder voorafgaande goedkeuring van de Aannemer;
9.9.6. normale slijtage;
9.9.7. gebeurtenissen beschreven in Clausule 6.9;
9.9.8. andere omstandigheden of handelingen waarvoor de Aannemer niet verantwoordelijk is.
9.10. Om aanspraak te maken op de garantie zoals beschreven in Clausule 9.1, moet de Klant alle noodzakelijke maatregelen nemen voor het juiste onderhoud van het Product, inclusief bescherming tegen externe invloeden (regelmatig impregneren, goed ventileren, enz.). Indien de Klant deze maatregelen niet neemt, zijn Clausules 9.9.1 en 9.9.2 van toepassing.
9.11. De aansprakelijkheid van de Aannemer dekt geen gebreken die te wijten zijn aan fouten of onvolledigheden in documentatie, materialen of werkzaamheden die zijn geleverd of uitgevoerd door de Klant.
9.12. In geval de Klant melding maakt van een gebrek (Clausule 9.4) en er wordt geen gebrek gevonden waarvoor de Aannemer aansprakelijk is, heeft de Aannemer recht op vergoeding van de kosten die hij maakt als gevolg van de melding. De minimale schadevergoeding van de Aannemer bedraagt EUR 1,400.00 voor het Team om naar de Locatie te komen voor inspectie.

10. Vertrouwelijkheid

10.1. Geen van beide Partijen mag, zonder toestemming van de andere Partij, technische of commerciële informatie van de andere Partij gebruiken of bekendmaken aan een derde partij, die door die Partij als vertrouwelijk is aangemerkt of anderszins van een duidelijk vertrouwelijke aard is, tenzij dergelijke informatie buiten de schuld van de ontvangende partij openbaar is geworden.
10.2. De verplichting tot vertrouwelijkheid is echter niet van toepassing voor zover dergelijk gebruik of bekendmaking noodzakelijk is voor de ontvangende Partij om zijn verplichtingen onder de Algemene Voorwaarden na te komen, of voor de uitvoering of het onderhoud van de Werken.
10.3. Een Partij die in strijd handelt met Clausule 10.1 zal de andere Partij compenseren voor de schade die door een dergelijke schending is veroorzaakt.

11. Overmacht

11.1. De volgende omstandigheden worden beschouwd als Overmacht indien zij de uitvoering van de Werken belemmeren of de uitvoering ervan buitensporig belastend maken: industriële geschillen en alle andere omstandigheden buiten de controle van de partijen, zoals brand, aardbeving, aardverschuiving, storm, overstroming en andere natuurrampen, oorlog, burgeroorlog, opstand, revolutie, militaire of wederrechtelijke macht, oproer, burgerlijke onrust of wanorde, voor zover deze betrekking hebben op het land waar de Locatie zich bevindt of op landen waar materialen moeten worden getransporteerd, vordering, inbeslagname, valuta- en handelsbeperkingen, opstand en burgerlijke onrust, tekort aan transport, algemeen tekort aan materialen, beperkingen in het gebruik van energie en gebreken of vertragingen door onderaannemers veroorzaakt door dergelijke omstandigheden.
11.2. Een partij die zich op overmacht wenst te beroepen, dient dit uiterlijk 14 dagen na het ontstaan van de overmacht aan de andere partij mede te delen. Indien een partij binnen die termijn geen kennisgeving doet, heeft zij geen recht om zich op overmacht te beroepen voor de periode voorafgaand aan de kennisgeving.
11.3. Indien overmacht 180 dagen heeft geduurd, of als uit de omstandigheden blijkt dat overmacht 180 dagen zal duren, kan elk van de partijen de overeenkomst beëindigen door kennisgeving aan de andere partij.

12. Beperking van aansprakelijkheid

12.1. Geen van de Partijen zal, hetzij op grond van de Algemene Voorwaarden, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins, aansprakelijk zijn voor of verplicht zijn om de andere Partij te vrijwaren voor enige directe of indirecte verlies of schade, zoals maar niet beperkt tot, verlies van winst, verlies van gebruik of productie, verlies van gegevens en verlies van contracten. Deze beperking van aansprakelijkheid is echter niet van toepassing indien een dergelijk verlies of schade is veroorzaakt door opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid.

13. Taal

13.1. De taal waarin de Algemene Voorwaarden zijn opgesteld, wordt aangeduid als de voertaal. Alle besprekingen, onderhandelingen, kennisgevingen en procedures tussen de partijen en alle documenten die door een van beide partijen krachtens de Algemene Voorwaarden moeten worden verstrekt, zullen, tenzij anders overeengekomen, in de voertaal zijn.

14. Geschillen, Toepasselijk recht

14.1. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Algemene Voorwaarden of de Werken zullen definitief worden beslecht door de rechtbanken van de plaats waar de Aannemer is gevestigd.
14.2. Op de Algemene Voorwaarden is het recht van het land of het rechtsgebied van de Aannemer van toepassing.